Badania z krwi, surowicy i osocza

Drukuj

Materiał do badań pobierany jest w punktach pobrań przez uprawniony personel. Spośród badań wykonywanych z krwi, osocza (część płynna krwi uzyskiwana poprzez zastosowanie antykoagulantu - substancji hamującej krzepnięcie krwi) lub surowicy (osocze pozbawione fibrynogenu - część płynna po wykrzepieniu krwi) najbardziej znane i wykorzystywane są:

  • morfologia krwi obwodowej - ocena składu komórkowego krwi wraz z analizą wskaźników czerwo- nokrwinkowych i płytek krwi, a w przypadku „rozmazu" z oceną populacji krwinek białych, stężenie wybranych parametrów biochemicznych - glukoza („cukier"), cholesterol i jego frakcje (LDL, HDL), triglicerydy, mocznik, kreatynina, białko, albumina, bilirubina, jony sodowe, potasowe, chlorkowe, fosforany,

  • aktywności enzymów - aminotransferazy - asparaginianowa i alaninowa (enzymy wątrobowe aspat, alat), fosfatazy, transpeptydaza,

  • stężenia hormonów - TSH, fT3 i fT4 (oceniające funkcję tarczycy), hormony płciowe,

  • stężenia markerów nowotworowych,

  • badania układu hemostazy.


Aby uzyskać wynik o wysokiej wartości użytkowej dla pacjenta i lekarza klinicysty, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się pacjenta do badań. Najlepszą porą dnia do pobrania materiału do badań są godziny poranne 7-9 (10). Nie bez znaczenia pozostaje stres, zdenerwowanie przed pobraniem krwi. Pewien wpływ na wynik badania może mieć pozycja ciała (stanie w kolejce do badania). W celu uzyskania prawidłowego materiału do badań pacjent powinien przygotować się jak przedstawiono poniżej: Badania należy przeprowadzić, jeśli to możliwe w nieobecności choroby czy urazu.

  1. Zachowaj zwyczajową dietę w okresie 10 dni przed pobraniem materiału,

  2. Nie pij alkoholu 2 - 3 dni przed badaniem,

  3. W miarę możliwości wyeliminuj przyczyny stresu,

  4. Pozostań na czczo, to znaczy powstrzymaj się od posiłku przez co najmniej 12 godzin od terminu pobrania krwi. W przypadku konieczności dopuszczalne jest wypicie niewielkich ilości wody. Nie pij kawy lub herbaty przed pobraniem,

  5. Na kilka minut przed pobraniem usiądź i zrelaksuj się.


Dodatkowo, w przypadku badań specjalistycznych, mogą obowiązywać inne formy przygotowania się do analiz. Typowym przykładem jest oznaczanie PSA - markera raka stercza. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie dodatniego wyniku badania gdy jest ono wykonywane po badaniu per rectum, długotrwałej jeździe pociągiem, na rowerze, a nawet po współżyciu płciowym.


Badania specjalistyczne można wykonać poza godzinami porannymi, nasz personel udzieli Państwu niezbędnych informacji.


Wyjątkiem pozostaje oznaczenie stężenia glukozy, cholesterolu i jego frakcji. W przypadku konieczności pobrania materiału bez uprzedniego przygotowania (poza badaniami pilnymi, gdzie o natychmiastowym badaniu decyzję podejmuje lekarz klinicysta) prosimy o skontaktowanie się z personelem laboratorium.


Nasza sugestia - badania stężenia cholesterolu i jego frakcji oraz triglicerydów (profil lipidowy), glukozy, a także morfologii krwi obwodowej wykonuj co najmniej raz w roku. Kobiety stosujące doustną antykoncepcję powinny badać regularnie aktywność enzymów wątrobowych i układ krzepnięcia. Mężczyźni po 40 roku życia powinni raz w roku badać stężenie PSA.

Copyright © 2011-2012 | Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności

Powered by Joomla 1.7 Templates