Gdzie szukać pomocy w nocy i święta?

Drukuj


Od 1 marca 2011 r. zmieniły się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce są to 44 podmioty. Zostały one wyłonione w drodze rozstrzygniętego przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ konkursu.

Do tej pory nocna i świąteczna opieka zdrowotna była związana z lekarzem rodzinnym, u którego zadeklarowany jest pacjent. To on wskazywał mu placówkę, w której dana osoba mogła korzystać z pomocy lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta. Od 1 marca 2011 r. przestała obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia może korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, funkcjonującego od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Wielkopolska, tak jak pozostałe województwa, została podzielona na obszary, które są kompleksowo obsługiwane przez wybranego w drodze konkursu świadczeniodawcę. W naszym regionie wydzielono 44 tego rodzaju rejony. Różnią się one wielkością populacji. Zazwyczaj obejmują terytorialnie obszar powiatu, chyba że specyfika terenu spowodowała inny podział. Przykładem jest m.in. powiat poznański, który ze względu na swoją wielkość został podzielony na mniejsze obszary.

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:
• nagłego zachorowania
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
• zatrzymanie stolca lub moczu
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Copyright © 2011-2012 | Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności

Powered by Joomla 1.7 Templates