Profilaktyka chorób układu krążenia

Drukuj

 

Celem programu jest obniżenie o ok.20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka. Celem pośrednim jest zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Program kierowany jest do osób ubezpieczonych w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie rozpoznano chorób układu krążenia oraz które nie korzystały w ostatnich 5-ciu latach z programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Porada w ramach programu obejmuje:

  • przeprowadzenie wywiadu zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego,
  • wykonanie badań biochemicznych krwi (cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL - cholesterolu, trójglicerydów i poziomu cukru), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI,
  • wykonanie badania EKG
  • przeprowadzenie badania przez lekarza i ocena poszczególnych czynników ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości z zapisem w Karcie Badania Profilaktycznego.
  • edukacja pacjenta, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu.

Osoby poważnie zagrożone chorobami układu krążenia skierowane zostaną do leczenia w poradni kardiologicznej w ramach umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjentów, którzy otrzymali zaproszenie na badania profilaktyczne serdecznie zapraszamy w każdą środę do gabinetu zabiegowego w godzinach 9:00 – 17:00, w pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym.


Szczegółowe informacje i zapisy tel: 061 8 132- 411, 061 8 132-427

Copyright © 2011-2012 | Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności

Powered by Joomla 1.7 Templates