Polityka prywatności

Drukuj

Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 01 stycznia 2013 r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: -- -- ----


Przychodnia Zdrowia VIS-MEDICA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy. Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

 

1. Gromadzenie danych w witrynie Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA

Dostęp do możliwości i usług w witrynie Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA jest zróżnicowany. Możesz być odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.

Istnieją obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie. Na chwilę obecną zarejestrowanymi użytkownikami mogą być jedynie pracownicy Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA odpowiedzialni za treści umieszczane w serwisie.

Informacje osobiste o zarejestrowanych Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA wyłącznie do użytku administratora serwisu oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA,
  • po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, gdy wydawca przekaże pieczę nad tą witryną innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności.

Każdy, kto odwiedza naszą witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi :

  • daty połączeń,
  • identyfikatory komputerów wywołujących witrynę (publiczne adresy IP),
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -wprzypadku gdy przejście do naszej witryny nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje oprzeglądarce użytkownika.

Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą witrynę. Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowotylko w przypadku, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszym serwisem. Na podstawie informacji w nich zawartych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

2. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

 

3. Używanie "cookies" (ciasteczek)


Z witryny Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA mogą być wysyłane do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych.
Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi cookies. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji witryny Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA

 

4. Odnośniki do innych stron


Serwis Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA

 

5. Zastrzeżenia

Internetowy serwis Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA jest wyodrębniony i w zupełności oddzielony od innych zasobów informatycznych tego urzędu, niemniej jakiekolwiek naruszenie jego integralności lub zawartości przez osobę nieupoważnioną stanowić będzie przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa. W każdym takim przypadku Przychodnia Zdrowia VIS-MEDICA wnioskować będzie o ściganie sprawcy, rezerwuje sobie także możliwość użycia wszystkich legalnych i dostępnych jej środków: prawnych, organizacyjnych i technicznych dla wykrycia go i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w naszej Polityce prywatności, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.

 

6. Zmiany w Polityce prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.

Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.

Zarówno nas - wydawcę witryny, jak i każdego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Copyright © 2011-2012 | Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności

Powered by Joomla 1.7 Templates